لیست محصولات

تعداد ۴ مورد - در ۱ صفحه
 • طیف سنج زیر آبی

  طیف سنج زیر آبی

  کنترل فرآیند پاسارگاد

  صنایع دریایی,انرژی,صنایع دفاعی,بهداشت و سلامت,نفت، گاز و پتروشیمی,خدمات مهندسی,انرژی,صنایع دریایی,بهداشت و سلامت,صنایع دفاعی,خدمات مهندسی,نفت، گاز و پتروشیمی

 • اسپکترومتر پرتابل گاما

  اسپکترومتر پرتابل گاما

  کنترل فرآیند پاسارگاد

  بهداشت و سلامت,انرژی,بهداشت و سلامت,خدمات مهندسی,بهداشت و سلامت,خدمات مهندسی,صنایع دفاعی,خدمات مهندسی,صنایع دفاعی,صنایع دفاعی,انرژی,انرژی

 • سنتیلومتر پرتابل گاما

  سنتیلومتر پرتابل گاما

  کنترل فرآیند پاسارگاد

  انرژی,انرژی,بهداشت و سلامت,بهداشت و سلامت,انرژی,خدمات مهندسی,بهداشت و سلامت,خدمات مهندسی,صنایع دفاعی,خدمات مهندسی,صنایع دفاعی,صنایع دفاعی

 • سیستم های مبدل انرژی بادی

  سیستم های مبدل انرژی بادی

  نیان الکترونیک

  نفت، گاز و پتروشیمی,انرژی,مخابرات,خدمات مهندسی,نفت، گاز و پتروشیمی,انرژی,برق و الکترونیک,نفت، گاز و پتروشیمی,صنایع دریایی,برق و الکترونیک,خدمات مهندسی,صنایع دفاعی,خدمات مهندسی,صنایع دریایی,صنایع هوافضا,صنایع دریایی,صنایع دفاعی,مخابرات,صنایع دفاعی,انرژی,صنایع هوافضا,صنایع هوافضا,برق و الکترونیک,مخابرات