نرم افزار SCADA

نرم افزار SCADA
تعداد رای : 1

SCADA_Softwares قابلیت های

مدیریت و قرائت اطلاعات کنتورهای برق مشترکین صنعتی و کنتورهای بازار برق
ارتباط با دستگاه های پایانه ها از طریق بستر مخابراتی Ethernet و یا APN
پشتیبانی از پروتکل های استاندارد نظیر DLMS, IEC61107
قابلیت تنظیم کنتورها از راه دور
ارتباط و اشتراک گذاری اطلاعات کنتورها با نرم افزار سیستم صدور قبض برق
ارائه سرویس های متنوع نرم افزاری در محیط های گرافیکی و متنی نظیر دیاگرام تک خطی شبکه و پست برق و مانیتورینگ اطلاعات
قابلیت کنترل عملکرد کلید تابلو مشترک برق،فرمان قطع و وصل
قابلیت تولید گزارشات در محیط های گزارش سازی مدنظر کارفرما مانند Excel

مراکز دیسپاچینگ

انتقال و توزیع نیروی برق و مراکز کنترل

رویت پذیری زیرساخت ها

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha