چگالی سنج نوری برخط

چگالی سنج نوری برخط
تعداد رای : 1

دستگاه چگالی سنج نوری برخط آشکارپرتو پویا، با طراحی منحصر به فرد و مطابق با خط تولید جهت شناسایی و تعیین آنی چگالی، ضخامت و وزن مواد شفاف و همچنین در فرایند های کنترل کیفی به کار می رود.

چگالی سنجی مواد شفاف

ضخامت سنجی

تعیین رطوبت مواد

اندازه گیری وزن

تعیین کیفیت نوری لایه ها

طراحی و نصب آسان برای انواع خط تولیدها

استفاده در انواع شرایط آب و هوایی و مرطوب

عدم نیاز به استفاده از پرتوهای یونساز

غیر تماسی و کاهش خطای انسانی

تطابق با سرعت های مختلف خط تولید

کالیبراسیون خودکار
زمان پاسخ دهی کوتاه

جشمه نوری و غیر یونساز

طراحی مکانیکی منطبق بر خط تولید

کنترل و مانیتورینگ آنلاین و برخط

بهره گیری از چشمه نوری جهت چگالی سنجی

به کار گیری پردازش سیگنال جهت حذف نویز محیطی

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha